publication . Report . 2011

Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett [2011]

Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Madhun, Abdullah Sami; Boxaspen, Karin;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 30 Sep 2011
  • Publisher: Havforskningsinstituttet
  • Country: Norway
Abstract
Medforfattere ved Havforskningsinstituttet: Jan Aure, Pål Arne Bjørn, Geir Dahle, Arne Ervik, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Egil Karlsbakk, Terje van der Meeren, Stein Mortensen, Lars Naustvoll, Sonal Patel, Ole B. Samuelsen, Nina Sandlund, Øystein Skaala, Ove Skilbrei og Vidar Wennevik Havforskningsinstituttet har på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data fra 2010 og 2011. Vurderingen tar utgangspunkt i målene som er definert i regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” fra 2009, der vi har lagt v...
Subjects
free text keywords: fish farming, fiskeoppdrett, environmental impact, miljøpåvirkning, farmed fish escape, fiskerømning, salmon lice, lakselus, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923
Related Organizations
Communities
Fisheries and Aquaculture Management
Download from
Brage IMR
Report . 2011
Provider: Brage IMR
Any information missing or wrong?Report an Issue