publication . Master thesis . 2013

Basel III

Aaker, Kenneth Løbø; Dingtorp, Mariann;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 05 Feb 2013
  • Country: Norway
Abstract
Masteroppgave(MSc) in Master of Science in Business, Business law, tax and accounting - Handelshøyskolen BI, 2013 For at vi skal kunne ha en stabil og velfungerende økonomi er det viktig med finansiell stabilitet i banksektoren, ikke bare nasjonalt, men også på et internasjonalt nivå. Da vi opplevde den kraftige finanskrisen i 2007 og 2008, ble mange rammet, både i markedet og i det private. Finanskrisen resulterte med å vise at dagens regelverk ikke var entydig, men at flere viktige aktører tolket regelverket etter hva som passet dem best. Markedet inneholdt da banker og andre finansielle institusjoner som valgte egne veier og rutiner. Finanskrisen viste hvor s...
Subjects
free text keywords: forretningsjus skatt regnskap business law tax accounting
Related Organizations
Download from
BI Open
Master thesis . 2013
Provider: BI Open
Any information missing or wrong?Report an Issue