publication . Bachelor thesis . 2017

Kommunikasjonskampanje for Propeller Recordings - Sløtface

Dahle, Nelia Christelle Rodrigues; Rydningen, Pernille Adelsten;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Handelshøyskolen BI
  • Country: Norway
Abstract
Bacheloroppgave i Kampanjeplanlegging fra Handelshøyskolen BI, 2017 Denne kampanjen er utarbeidet for plateselskapet Propeller Recordings, og deres artist Sløtface. Kampanjen skal Skape økt kjennskap hos målgruppen til Sløtface, samt tydeliggjøre deres posisjon i markedet. Våre kvalitative og kvantitative undersøkelser viser at Sløtface har en uhjulpet kunnskap på 0 prosent og hjulpet kunnskap på 34,5 prosent hos målgruppen. Sløtface er lite til moderat synlige i media, men har hatt en økende omtale siden de ble signert til Propeller Recordings og etter deres navnebytte fra Slutface til det mer nordiske navnet Sløtface. Bandet har også gått fra å spille en birol...
Subjects
free text keywords: kampanjeutvikling, PR, markedskommunikasjon
Related Organizations
Download from
BI Open
Bachelor thesis . 2017
Provider: BI Open
Any information missing or wrong?Report an Issue