publication . Bachelor thesis . 2012

e-Scape

Gjertsen, Fredric Finzi; Hansen, Fredric Staksrud; Foldal, Stian Stolsmo;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 18 Oct 2012
  • Country: Norway
Abstract
Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2012 Formålet med denne bacheloroppgaven er å bearbeide den valgte problemstillingen. Denne oppgaven vil med hjelp fra undersøkelser, analyser og teori kartlegge veien til markedet for bedriften e-Scape AS. Blant annet skal bedriften, gjennom utvikling av en dynamisk forretningsmodell bli en mer konkurransedyktig bedrift. Med bakgrunn i funn og informasjon skal vi drøfte e-Scape sin situasjon og til slutt komme med våre anbefalinger for videre fremdrift og en konklusjon til arbeidet som har blitt utført. e-Scape har utviklet en høyttalerløsning hvor innovasjonen blant annet ligger i spredning a...
Subjects
free text keywords: bedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
Related Organizations
Download from
BI Open
Bachelor thesis . 2012
Provider: BI Open
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue