publication . Article . 2015

Striden om revisjonsordningen frem til 1918 og Grunnlovens rolle

Espeli, Harald;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Dette er siste forfatterversjon, etter fagfellevurdering, før publisering I 1918 vedtok Stortinget den statlige revisjonsordningen som fortsatt i hovedsak gjelder. Den overførte regjeringens revisjonsvirksomhet til Stortingets kontrollorgan Statsrevisjonen, som fra 1938 het Riksrevisjonen. Den er et viktig element i den norske parlamentarismen. Stortingsvedtakene i 1918 gjorde slutt på nesten 50 års dragkamp om organiseringen av revisjonsordningen. Det er tidligere hevdet at 1918-ordningen var en realisering av Søren Jaabæks og Johan Sverdrups ideer fra 1874–75. Her argumenteres det for at 1918-ordningen primært var statsminister Gunnar Knudsens verk og at konst...
Related Organizations
Download from
BI Open
Article . 2015
Provider: BI Open
Any information missing or wrong?Report an Issue