publication . Master thesis . 2020

Løvenes Konge : en narratologisk, semiotisk og retorisk analyse av Disneyfilmen «Løvenes Konge»

Johnsrud, Jane Susan Gundersen;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Norway
Abstract
Målet med denne masteroppgaven har vært å gjøre et utvalg analyser som skulle fortelle noe om referanser, symboler, dialog og handling. Denne masteroppgaven er et bidrag til forståelsen av film og Disney filmenes verdisett. Utgangspunktet for min oppgave er en interesse for og fascinasjon over film og spesifikt Disney-filmer. Jeg hadde et ønske om å få en bredere forståelse av hva som karakteriserer en film som aksepteres og idealiseres på tvers av kontinenter, land, kulturer, religioner og aldersgrupper. Oppgaven tar utgangspunkt i filmen fra 1994 «Løvenes Konge» og tar for seg verdisynet og hva filmen faktisk kommuniserer ut til seerne. Metodikken som er tatt ...
Subjects
free text keywords: filmanalyse, Løvenes konge, :Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue