"Vi sir aldri ei" : en studie av femininum i altadialekten

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Stabell, Kristine Mikalsen;
(2016)
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Subject: dialekt | femininum | språkkontakt | sosiolingvistikk | Alta | Finnmark | lesevitenskap | literacy studies | :Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041 [VDP]

Master's thesis in Literacy studies Denne masteroppgaven er en studie av femininum i altadialekten. Studien er basert på kvalitative intervju med 34 informanter i alderen 13-82 år, fra bydelene Bossekop, Elvebakken og Kronstad. Problemstillingen tok utgangspunkt i fø... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    UiS Brage via UiS Brage (Master thesis, 2016)
  • Cite this publication