publication . Master thesis . 2016

"Vi sir aldri ei" : en studie av femininum i altadialekten

Stabell, Kristine Mikalsen;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 09 May 2016
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Literacy studies Denne masteroppgaven er en studie av femininum i altadialekten. Studien er basert på kvalitative intervju med 34 informanter i alderen 13-82 år, fra bydelene Bossekop, Elvebakken og Kronstad. Problemstillingen tok utgangspunkt i følgende språklige variabler: svake femininum i ubestemt form entall, ubunden artikkel foran tradisjonelle femininum og possessivene mi(n), di(n) og si(n). Problemstillingen inkluderte også de sosiale variablene alder, kjønn og bosted. Oppgaven starter med en beskrivelse av blant annet samfunnet Alta og møtet mellom norsk, samisk og kvensk, som har blitt kalt de tre stammers møte. Kapittel 2 beskriver ...
Subjects
free text keywords: dialekt, femininum, språkkontakt, sosiolingvistikk, Alta, Finnmark, lesevitenskap, literacy studies, :Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041 [VDP]
Download from
UiS Brage
Master thesis . 2016
Provider: UiS Brage
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue