publication . Master thesis . 2015

Samspillet mellom konsulentvirksomhet og kunde i arbeidet med sikkerhetskultur- Et casestudie av Safetec og Jernbaneverket

Johannessen, Anna-Louise;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 21 Aug 2015
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ casestudie av samarbeidet mellom Safetec og Jernbaneverket i forbindelse med kartlegging av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket. Datainnsamlingen fra dette forskningsprosjektet har synliggjort flere karakteristikker ved samspillet mellom partene. Det argumenteres for at forståelsen av hva sikkerhetskultur er, er av betydning for samspillet. Det argumenteres videre for at moderne reguleringsteori er overførbar til Safetecs rolle som tredjepart. Til slutt drøftes tverrfagligheten som oppstår mellom partene, hvor en todelt dialog for prosjektledelse og prosjektutførelse...
Subjects
free text keywords: Safetec, samfunnssikkerhet, safety culture, jernbaneverket, regulering, konsulentvirksomhet, tverrfaglig samarbeid, :Social science: 200 [VDP]
Related Organizations
Download from
UiS Brage
Master thesis . 2015
Provider: UiS Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue