publication . Doctoral thesis . 2015

Måltidsfellesskap i barnehagen – Demokratiets vugge? : En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger

Tofteland, Berit;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 02 Oct 2015
  • Publisher: Universitetet i Stavanger
  • Country: Norway
Abstract
Doktorgradsavhandling Det empiriske materialet i denne avhandlingen er gruppeintervjuer med ansatte på fire småbarnsavdelinger om måltidet. Intensjonen er å få kunnskap om a) hvordan måltidsfellesskap konstrueres diskursivt i samtalene og b) hvordan en i et demokratiperspektiv kan forstå de vilkår som ulike diskurser (ulike måter å samtale om måltidet på) kan skape for å være måltidsdeltaker på småbarnsavdelinger. Avhandlingens teoretiske ramme er teorien om det radikale demokrati (Mouffe, 2005 a & b) som har sitt utgangpunkt i diskursteorien til Ernesto Laclau og Chantal Mouffe (2003). Diskursteorien er også utgangpunkt for avhandlingens metodologiske tilnærmin...
Subjects
free text keywords: barnehager, småbarnsavdelinger, måltidsfellesskap, kollektiv identitet, :Social science: 200::Education: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue