publication . Master thesis . 2015

"Jeg er ganske sikker på at hun er meg" : om selvkonstruksjon i tekster av Linnéa Myhre

Reinshorn, Kjersti Hinna;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Literacy studies At grensene mellom det private og det offentlige er mindre tydelige er verken en ny erkjennelse eller særlig omdiskutert, og grensene er forskjøvet ytterligere som følge av utviklingen av nettet. Grenseforskyvningen innebærer en dreining mot det private, subjektive og intime i kunsten, i litteraturen og i media. Den senmoderne tendensen til å framstille seg selv i litteratur er i norsk sammenheng blant annet representert ved forfattere som Dag Solstad, Tomas Espedal og Karl Ove Knausgård, og er karakterisert av en spenning mellom selvbiografiske elementer og fiksjon. Den selvbiografiske romanen, eller selvfiksjonen, medfører e...
Subjects
free text keywords: lesevitenskap, performativ biografisme, selvfremstilling, blogg, :Humanities: 000::Literary disciplines: 040 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue