publication . Master thesis . 2010

Analyse av høye elementbygg utsatt for dynamiske laster

Kvalsund, Knut Lid;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Structural engineering Høye konstruksjoner utsatt for jordskjelvlast har ikke tidligere vært noe stort problem her i Norge, siden vi er i et såkalt lavseismisk område. Men etter den nye jordskjelvstandarden (Eurocode 8) ble gjeldende, må alle nye bygg i seismiske områder dimensjoneres for jordskjelv. Ettersom dette er en ganske ”ny” last, og den nye jordskjelvstandarden akkurat har blitt gjeldene, bestemte jeg meg for å se nærmere på beregning av seismiske krefter på konstruksjoner. Den vanligste måten å beregne seismiske krefter på konstruksjoner er vha. tverrkraftmetoden. For å benytte denne metoden må visse kriterier være oppfylt, bygningen...
Subjects
free text keywords: materialteknologi, byggkonstruksjoner, prefabrikerte elementbygg, jordskjelv, Eurocode 8, dynamisk analyse, :Technology: 500 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue