publication . Master thesis . 2018

Selvbestemmelse i matematikk: Elevers motivasjon for å studere matematikk med utviklende opplæring på barnetrinnet

Nygård, Kenneth;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jun 2018
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Didactics of mathematics in Primary School Sammendrag Denne oppgaven har fokusert på motivasjon i tilknytning til Leonid Zankovs undervisningsmodell for utviklende opplæring. Modellen har i Norge fått kallenavnet «russisk matematikk». Min problemstilling har vært: «Hvordan legger undervisning innen Zankovs modell for utviklende opplæring i matematikk til rette for at lærelyst og motivasjon kan skapes hos elever?» For å gjennomføre dette forskningsspørsmålet har jeg brukt video- og lydopptak til å observere elever på 1. og 4. trinn i fem matematikktimer, i tillegg til at jeg har intervjuet to av lærerne i ettertid av observasjonene. Jeg ville s...
Subjects
free text keywords: matematikkdidaktikk, grunnskole, utdanningsvitenskap, :Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue