publication . Master thesis . 2018

"En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge"

Knudsen, Vilde; Garrido, Valeria;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 15 Jun 2018
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Den økte ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i tidsperioden 2015-2017 har i stor grad stått sentralt på medias dagsordenen. I denne tidsperioden har det blitt foreslått og vedtatt flere innstramminger i henhold til denne asylgruppen. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke på ”hvilken måte kan debatten i norske nettaviser om enslige mindreårige asylsøkere anses som en sikkerhetiseringsprosess?”. Vi har benyttet oss av kvalitativ forskningsmetode for innsamling av datamateriale da denne formen for metode viser til dybdeundersøkelser slik problemstillingen tilsier er nødvendig. Herunder v...
Subjects
free text keywords: samfunnssikkerhet, enslige mindreåringe asylsøkere, politisk diskurs, risikopersepsjon, risiko, :Samfunnsvitenskap: 200 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue