Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, Ida ; Sacic, Zehra (2016)
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Subject: Bootstrapping | entreprenörers finansiering | SME | socialt nätverk | affärsmässigt nätverk | relationsband | Business and economics | Ekonomi

Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydel... View more
Share - Bookmark