Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindh, Jenni; Persson, Frida;
(2012)
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Subject: Traditional bank | Margin bank | Private clients | Usage of bank | Type of banks | Survey | Traditionell bank | Marginalbank | Privatkund | Användning av bank | Typ av bank | Enkätundersökning

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av b... View more
Share - Bookmark