publication . Bachelor thesis . 2014

Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö
Abstract
Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44 pojkar, 84 flickor och fyra som valde att inte specificera kön, studerar vid två gymnasieskolor i Falu kommun. Deltagarna fick via en webbsida besvara en enkät som mätte va...
Subjects
free text keywords: motivation, self-determination theory, motivationsorienteringar, självuppfattad motivationsnivå
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue