publication . Bachelor thesis . 2015

Flygande mat - kabinpersonals måltidssituation

Hugosson, Ellen; Johansson, Johanna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö
  • Country: Sweden
Abstract
Inledning Yrket som kabinanställd inom flyget präglas av serviceanda och ansvar för passagerares säkerhet. Arbetsmiljön innebär fysiska påfrestningar vad gäller till exempel kabintryck och låg syrenivå. Mat och måltider intas under olika tider på dygnet och infaller sällan på normala måltidstider. Kabinpersonalens måltider regleras av regler, avtal och policyer rörande arbetstidens längd. Syfte Syftet var att undersöka kabinpersonalens måltider under arbetstid, med fokus på riktlinjer och policyer samt hur de kabinanställda upplevde maten och måltiderna. Material och Metod Efter en inledande litteraturgenomgång genomfördes semistrukturerade intervjuer med person...
Subjects
free text keywords: Cabin crew, guidelines, meals, meal environment, health, Kabinpersonal, riktlinjer, måltider, måltidsmiljö, hälsa., Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue