publication . Bachelor thesis . 2016

Food truck som ett nytt fenomen i Skåne

Fromell, Hilda; Winter, Regina;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö
  • Country: Sweden
Abstract
Inledning: Food truck är en mobil restaurangverksamhet som har sitt ursprung i USA, ett fenomen som också dykt upp i Sverige. Politiska riktlinjer ställer speciella krav på den maten som serveras från en food truck som sedan 2013 ambulerar i Skåne. Maten ska bland annat vara ekologisk, vilket följer uppställda mål för andra delar av kommunens verksamhet kring mat och måltid. Matkonceptet kommuniceras och marknadsförs framför allt genom sociala medier där man kan nå ut till många på ett snabbt och effektivt sätt. Syfte: Att ge en bild av food truck som fenomen och hur värdet i ett nytt matkoncept kommuniceras i Skåne. Material och metod: Studien utgår från en kva...
Subjects
free text keywords: Food truck, snabbmat, marknadsmix, kommunikation, Nutrition and Dietetics, Näringslära, Business Administration, Företagsekonomi
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue