Djur som en del i omvårdnad : En litteraturstudie

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jirback, Fia; Olsson, Malin;
(2011)
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Subject: animal | elderly | nursing home | quality of life | djur | livskvalitet | äldre | äldreboende

Bakgrund: Äldre på boende idag kan känna att de saknar sociala interaktioner med vårdpersonal, familj eller vänner. För att uppleva god livskvalitet krävs bland annat trygghet, sociala interaktioner och aktiviteter. Djur kan användas som behandlingsmetod i vården i form... View more
Share - Bookmark