publication . Bachelor thesis . 2017

Småföretagarnas Bootstrapping : en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

Karlsson, Anton; Nilsson, Pontus;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Country: Sweden
Abstract
Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. För att öka sannolikheten för överlevnad använder många småföretag olika bootstrappingmetoder. Syftet med bootstrapping är att finna lösningar på resursbehov och kan därför ses som ett alternativ till externa finansieringsmedel. Förutsättningarna för användning av finansiella bootstrappingmetoder varierar utefter vart i företagslivscykeln föret...
Subjects
free text keywords: Financial bootstrapping, Business lifecycle, Small business capital structure, Small business resource needs, Finansiell bootstrapping, Företagslivscykeln, Småföretagens kapitalstruktur, Småföretagens resursbehov, Business Administration, Företagsekonomi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue