publication . Bachelor thesis . 2014

Hur förklaras karriärbyten bland revisorsassistenter? : en jämförande studie av uppfattningar mellan nuvarande och före detta revisorsassistenter

Friberg, Josefine; Gertsson, Nellie;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
  • Country: Sweden
Abstract
Personalomsättningen inom revisionsbranschen är ett viktigt ämne eftersom revisionsbyråerna behöver hålla kvar kvalificerad personal med hög kompetens för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. Eftersom revisorsprofessionen anses vara ett prestigefyllt yrke med höga inträdesbarriärer är det viktigt att ifrågasätta varför någon som väl kommit in väljer att lämna. Syftet med uppsatsen är att förklara vad som påverkar karriärbyten bland revisorsassistenter. Detta kan bidra till en bättre förståelse kring varför revisorsassistenter väljer att sluta innan avlagd revisorsexamen. Med hjälp av en kombination av teorier från bland annat socialpsykologi, motivation...
Subjects
free text keywords: turnover, junior auditors, audit profession, motivation, job satisfaction, perceptions, work-life balance, personalomsättning, revisorsassistenter, revisorsprofessionen, arbetsglädje, uppfattningar. balans mellan privatliv och arbetsliv
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue