Vitalidad etnolingüística, medios de comunicación e identidad étnica. Un estudio con grupos indígenas de Chiapas

Article Spanish; Castilian OPEN
Viladot Presas, Maria Àngels; Gasiorek, Jessica; Esteban, Moisès; Giles, Howard; (2011)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
  • Subject: Vitalidad etnolingüística | Relaciones intergrupales | vitalitat etnolingüística | identitat ètnica | Teoría de los usos y gratificaciones | relacions intergrupals | Identidad étnica | Medios de comunicación | mitjans de comunicació | teoria dels usos i gratificacions

Aquest estudi representa la primera exploració de l'ús de la televisió i la selecció de programes per part de grups d'indígenes a Chiapas. Més concretament, s'examina com els membres d'aquests grups seleccionen canals i programes específics dels mitjans de comunicació p... View more
Share - Bookmark