Virtual

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Areñas Vila, Maria Montserrat;
(2014)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: aplicacions mòbils | robòtica | HTML5 | aplicaciones móviles | robótica | mobile applications | robotics | Application software -- Development -- TFC | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC

Memòria del procés seguit per penjar i publicar una aplicació pel sistema operatiu Firefox OS incloent-hi el codi. Memoria del proceso seguido para colgar y publicar una aplicación para el sistema operativo Firefox OS incluyendo el código.
Share - Bookmark