publication . Bachelor thesis . 2015

Guía de implantación de un SGSI basado en la norma UNE-ISO/IEC 27001

Muñoz Martín, Manuel;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 18 Jun 2015
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Guia per a l'anàlisi, desenvolupament i implantació d'un sistema de gestió de la seguretat de la informació basat en la norma ISO 27001 en una empresa tecnològica.
Subjects
free text keywords: SGSI, ISMS, ISO/IEC 27001, seguretat informàtica, seguridad informática, computer security, Computer security -- TFC, Seguretat informàtica -- TFC, Seguridad informática -- TFC
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue