Usabilitat d'una aplicació informàtica dins el sector del programari mèdic

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Farré Benet, Albert;
(2008)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Graphical user interfaces (Computer systems) | Medicine -- Data processing | Interfícies gràfiques d'usuari (Informàtica) | Medicina -- Informàtica | Interficies gráfica de usuario (Informática) | Medicina -- Informática

L'objectiu principal d'aquest treball de final de carrera és estudiar la usabilitat en el programari en general i específicament quina relació té amb el programari mèdic. El objetivo principal de este trabajo de final de carrera es estudiar la usabilidad en el so... View more
Share - Bookmark