Del bit al qubit

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Torras Font, Josep;
(2011)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Computador | Computació quàntica | Generacions de computadors | Qubit

Aquest document pretén donar una visió del desenvolupament dels computadors electrònics i dels components que els han fet possibles. Dintre de les opcions de futur en computació, també intenta donar una visió de les bases en que es fonamenta la computació quàntica.
Share - Bookmark