publication . Bachelor thesis . 2011

Del bit al qubit

Torras Font, Josep;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jun 2011
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Aquest document pretén donar una visió del desenvolupament dels computadors electrònics i dels components que els han fet possibles. Dintre de les opcions de futur en computació, també intenta donar una visió de les bases en que es fonamenta la computació quàntica.
Subjects
free text keywords: Computador, Qubit, Generacions de computadors, Computació quàntica
Related Organizations
Download from
L'Oberta en Obert
Bachelor thesis . 2011
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue