Gestió de factures electròniques amb .NET (Visual Studio Tools for Office)

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Gimeno Capín, Pablo;
(2008)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Electronic data processing | Application software | Invoices -- Digitizing | Document imaging system | Microsoft .NET | Informàtica | Programari d'aplicació | Factures -- Digitalització | Visualització de documents, Sistemes de | Informática | Software de aplicación | Facturas -- Digitalización | Visualización de documentos, Sistemas de

Creació d¿un software de gestió de factures electròniques desenvolupat en aquesta plataforma tecnològica, amb indicació expressa d¿utilització de les eines VSTO (Visual Studio Tools for Office) en la seva última versió. Creación de un software de gestión de facturas ... View more
Share - Bookmark