La dimensió política de la construcció social del Programari Lliure

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Cambra González, Toni;
(2007)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Politics | Software | Freeware | Information Technology | Política | Constructivisme | Programari | Freeware (programari lliure) | Tecnologia de la informació | Constructivismo | Tecnología de la información

Aquest estudi es presenta com una aproximació al fenomen del Programari Lliure des de la seva vessant política. Lluny de tractar-se d'una alternativa tecnològica la naturalesa de la qual seria explicable en termes exclusivament tècnics - la qual cosa no faria sinó atrib... View more
Share - Bookmark