publication . Bachelor thesis . 2007

La dimensió política de la construcció social del Programari Lliure

Cambra González, Toni;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Feb 2007
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Aquest estudi es presenta com una aproximació al fenomen del Programari Lliure des de la seva vessant política. Lluny de tractar-se d'una alternativa tecnològica la naturalesa de la qual seria explicable en termes exclusivament tècnics - la qual cosa no faria sinó atribuir-li una presumpta neutralitat tecnològica -, ací assumim que tota tecnologia s'inscriu en un procés de construcció social en el que incideixen factors de tipus social, econòmic, polític i/o moral que rebasen allò merament tècnic. Creguem que en el cas del Programari Lliure es donen cita tots aquests factors, sent el plànol polític el que adquireix un especial protagonisme en dit procés de const...
Subjects
free text keywords: Politics, Software, Freeware, Information Technology, Política, Constructivisme, Programari, Freeware (programari lliure), Tecnologia de la informació, Constructivismo, Tecnología de la información
Related Organizations
Download from
L'Oberta en Obert
Bachelor thesis . 2007
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue