Smart contracts sobre Bitcoin

Master thesis Catalan; Valencian OPEN
Andreu Alemany, Josep Miquel;
(2016)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Bitcoin | smart contracts | blockchain | micropayment | contratos inteligentes | micropago | contractes intel·ligents | micropagament | Computer security -- TFM | Seguretat informàtica -- TFM | Seguridad informática -- TFM

El present treball final de màster realitza una introducció als smart contracts. El treball introdueix el concepte de contracte intel·ligent, els seus usos i alguns exemples existents. Seguidament proporciona les nocions necessàries de les transaccions del protocol Bitc... View more
Share - Bookmark