Smart contracts sobre Bitcoin

Master thesis Catalan; Valencian OPEN
Andreu Alemany, Josep Miquel (2016)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Bitcoin | smart contracts | blockchain | micropayment | contratos inteligentes | micropago | contractes intel·ligents | micropagament | Computer security -- TFM | Seguretat informàtica -- TFM | Seguridad informática -- TFM

El present treball final de màster realitza una introducció als smart contracts. El treball introdueix el concepte de contracte intel·ligent, els seus usos i alguns exemples existents. Seguidament proporciona les nocions necessàries de les transaccions del protocol Bitcoin per poder implementar un contracte intel·ligent, usant la blockchain que ofereix el protocol. Per últim, s'explica la implementació d'un contracte intel·ligent usant bitcoin: un canal de micropagaments. El presente trabajo final de máster realiza una introducción a los smart contracts. El trabajo introduce el concepto de contrato inteligente, sus usos y algunos ejemplos existentes. Seguidamente proporciona las nociones necesarias de las transacciones del protocolo Bitcoin para poder implementar un contrato inteligente, usando la blockchain que ofrece el protocolo. Por último, se explica la implementación de un contrato inteligente usando Bitcoin: un canal de micropagos. Master thesis for the ICT Security management program.
Share - Bookmark