publication . Bachelor thesis . 2017

L'auptòsia psicològica en l'homicidi d'autor desconegut (el vincle víctima-victimari: la rellevància del perfil victimològic per confeccionar el perfil criminal de l'homicida desconegut)

Moré Rodríguez, Rubén;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jul 2017
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Històricament, la majoria de la recerca en la investigació criminal s'ha focalitzat en el victimari i l'iter criminis en detriment de l'estudi de la víctima i l'iter victimae. No obstant, atenent a l'auge de la victimologia forense, la Psicologia Criminal en l'àmbit del perfil criminològic ha pres més atenció al perfil victimològic, el qual constitueix l'estudi exhaustiu en termes retrospectius de tota la informació disponible de la víctima, en aquest cas no supervivent i d'homicidi d'autor desconegut, mitjançant la reconstrucció dels seus trets de personalitat, entre d'altres característiques i aspectes, a través del seu entorn pròxim i des d'aquí transitar per...
Subjects
free text keywords: victimologia forense, psicologia criminal, perfil victimològic, perfil criminològic, forensic victimology, criminal psychology, victimological profile, criminal profiling, psicología criminal, perfil victimológico, perfil criminológico, victimología forense, Criminology -- TFG, Criminologia -- TFG, Criminología -- TFG
Related Organizations
Download from
L'Oberta en Obert
Bachelor thesis . 2017
Any information missing or wrong?Report an Issue