Implementación de una red WAN en una escudería de F1

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
García Muñoz, Luis Eduardo (2013)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica | Integració de xarxes telemàtiques | WAN | Specialization in Telematics [Foundation Degree in Telecommunications] | Telematic network integration | Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad de Telemática | Wide area networks (Computer networks) -- TFC | Xarxes d'àrea estesa (Xarxes d'ordinadors) -- TFC | Redes de área extendida (Redes de ordenadores) -- TFC

TFC en el que se detalla la implementación de una red WAN en una escudería de Fórmula 1. TFC en què es detalla la implementació d'una xarxa WAN en una escuderia de Fórmula 1. Bachelor thesis for the Telecommunication Technologies program on Telematics.
Share - Bookmark