publication . Bachelor thesis . 2011

Continguts sobre anti vacunació dintre les webs de parla espanyola i catalana

Martínez Miquel, Eva;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Dec 2011
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Tant a Nordamericà com a Australia el moviment Antivacunació està creixent i cada cop hi ha més nens que no es vacunen. Es preveu que aquí a Espanya el moviment antivacunes anirà en augment. Els continguts de les webs antivacunes influeixen en les decisions dels pares quan volen vacunar els infants. Tanto en Norteamericano como en Australia el movimiento Antivacunació está creciendo y cada vez hay más niños que no se vacunan. Se prevé que aquí en España el movimiento antivacunes irá en aumento. Los contenidos de las webs antivacunes influyen en las decisiones de los padres cuando quieren vacunar a los niños. Both American and Australia Antivacunació movement is ...
Subjects
free text keywords: vacunes, internet, moviment anti vacunes, vacunas, movimiento antivacunas, vaccines, anti-vaccines movement, Internet, Information society, Computer network resources, Societat de la informació, Recursos electrònics en xarxa, Sociedad de la información, Recursos electrónicos en red
Related Organizations
Download from
L'Oberta en Obert
Bachelor thesis . 2011
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue