Continguts sobre anti vacunació dintre les webs de parla espanyola i catalana

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Martínez Miquel, Eva;
(2011)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: vacunes | internet | moviment anti vacunes | vacunas | movimiento antivacunas | vaccines | anti-vaccines movement | Internet | Information society | Computer network resources | Societat de la informació | Recursos electrònics en xarxa | Sociedad de la información | Recursos electrónicos en red

Tant a Nordamericà com a Australia el moviment Antivacunació està creixent i cada cop hi ha més nens que no es vacunen. Es preveu que aquí a Espanya el moviment antivacunes anirà en augment. Els continguts de les webs antivacunes influeixen en les decisions dels pares q... View more
Share - Bookmark