publication . Master thesis . 2015

Estudio de las técnicas de reconocimiento facial en obras de arte a través de la visión por computador

Ochoa de Aspuru Paniagua, José Antonio;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 13 Jan 2015
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
L'objectiu d'aquesta investigació és comprovar la utilitat de les tècniques actuals de reconeixement facial a través de la visió per computador en entorns museístics. Per assolir aquest fi, he seguit les estratègies de disseny i creació per crear una aplicació que em permeti posteriorment realitzar una sèrie d'experiments, els quals em proporcionaran les dades necessàries amb les quals avaluar la funcionalitat d'aquestes tècniques existents en obres d'art, en el meu cas concretament, sobre quadres.
Subjects
free text keywords: visió artificial, art, visión artificial, arte, computer vision, Computer vision -- TFM, Visió per ordinador -- TFM, Visión por ordenador -- TFM
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue