publication . Bachelor thesis . 2012

La intervenció psicopedagògica en els trastorns de conducta en l'escola de primària

Mateu Soler, Anna;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 12 Jan 2012
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Després d'una introducció a definir què són els trastorns de conducta, quines són les seves característiques, motius pels quals es poden donar... el treball dóna un seguir de pautes, com a ajuda, per tal de poder fer front a aquests trastorns, a les aules de les escoles de primària, a partir de la teoria del Suport Conductual Positiu exposat per Horner.
Subjects
free text keywords: trastorns de conducta, suport conductual positiu, trastornos de conducta, soporte conductual positivo, conduct disorder, behaviour therapy, Behavior disorders in children, Trastorns de la conducta en els infants, Trastornos de la conducta en los niños
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue