publication . Bachelor thesis . 2010

Diseño de una red WAN

Labella Sanz, Gabriel;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Oct 2010
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Disseny d'una xarxa WAN, formada per una xarxa d'Accés HFC, una xarxa de Commutació ATM i una xarxa de Transport SDH. Diseño de una red WAN, formada por una red de Acceso HFC, una red de Conmutación ATM y una red de Transporte SDH. WAN network design consisting of a HFC access network, an ATM switching network and a SDH transport network.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: red, WAN, network, xarxa, Wide area networks (Computer networks), Xarxes d'àrea estesa (Xarxes d'ordinadors), Redes de área extensa (Redes de ordenadores)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue