Diseño de una red WAN

Bachelor thesis Spanish; Castilian OPEN
Labella Sanz, Gabriel;
(2010)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: red | WAN | network | xarxa | Wide area networks (Computer networks) | Xarxes d'àrea estesa (Xarxes d'ordinadors) | Redes de área extensa (Redes de ordenadores)

Disseny d'una xarxa WAN, formada per una xarxa d'Accés HFC, una xarxa de Commutació ATM i una xarxa de Transport SDH. Diseño de una red WAN, formada por una red de Acceso HFC, una red de Conmutación ATM y una red de Transporte SDH. WAN network design consisting of... View more
Share - Bookmark