Estudio de la arquitectura y el nivel de desarrollo de la red LoRaWAN y de los dispositivos LoRa.

Master thesis Spanish; Castilian OPEN
Ordóñez Monfort, Ignacio (2017)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: internet de les coses | LPWAN | LoRa | LoRaWAN | internet de las coses | internet of things | Open source software -- TFM | Programari lliure -- TFM | Software libre -- TFM

Es realitza un estudi sobre les diverses definicions del IoT que es concreta en una sèrie de requisits essencials del IoT i les característiques de les xarxes de connexió sobre les que sustentar-lo. Es realitza posteriorment un estudi en profunditat de les característi... View more
Share - Bookmark