Què ha de tenir en compte l'usuari d'ordinador?

Master thesis Catalan; Valencian OPEN
Valls Oriol, Maria Mercè;
(2014)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: e-learning | Chamilo | ADDIE | Application software -- Development -- TFM | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFM

El treball que aquí es presenta és la creació d'un curs online pilot amb la plataforma online i gratuïta Chamilo per realitzar formació en l'empresa Consorci Sanitari (que no té plataforma virtual d'aprenentatge implantada). La temàtica del curs es basa en tot el que fa... View more
Share - Bookmark