publication . Bachelor thesis . 2015

Sistema de gestión documental

Fernández Gómez, Javier;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 12 Jan 2015
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Aquesta memòria exposa la planificació, l'anàlisi, el disseny i el desenvolupament d'un sistema de gestió documental, d'ara endavant SGA, configurable, és a dir, adaptable a un àmbit determinat. El SGD consta de dos grups d'interfícies o funcionalitats clarament diferenciades: administració i gestió documental.
Subjects
free text keywords: SGD, JE22, DMS, Application software -- Development -- TFC, Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC, Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue