Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar remotament de forma segura els historials mèdics dels pacients

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Garcia Mesas, Vicent;
(2009)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Data encryption (Computer science) | Medicine -- Data processing | Xifratge (Informàtica) | Medicina -- Informàtica | Cifrado (Informática) | Medicina -- Informática

Implementació d'un esquema criptogràfic basat en PKI (Public Key Infrastructure) per a gestionar d'una manera segura dins una xarxa de comunicacions els historials mèdics dels pacients. Implementación de un esquema criptográfico basado en PKI (Public Key Infrastructu... View more
Share - Bookmark