App Club Wala

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Masot Esteve, Silvia;
(2015)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: disseny web | aplicacions web | diseño web | aplicaciones web | web design | web applications | Application software -- Development -- TFM | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFM

En aquest treball s'ha realitzat el disseny de l'aplicació de fidelització de clients del Grup Unipreus. En este trabajo se ha realizado el diseño de la aplicación de fidelización de clientes del Grupo Unipreus. Master thesis for the Computer Science program on We... View more
Share - Bookmark