El procés d'avaluació i intervenció psicològica a pacients amb trastorns per abús d' alcohol i/o altres substàncies psicotròpiques

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Trasovares Navarrete, María Victoria (2004)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Drug Addiction | Psychotherpy | Clinical Psychology | Drogoaddicció | Psicoteràpia | Psicologia clínica | Drogadicción | Psicoterápia | Psicología clínica

Aquest treball, realitzat al Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD) de Nou Barris, ha tingut com a objectiu principal observar el rol del psicòleg clínic en el procés d'avaluació i intervenció psicoterapèutica en pacients que presenten un trastorn per dependència de substàncies psicotròpiques. Este trabajo, realizado en el Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias (CASD) de Nou Barris, ha tenido como principal objetivo observar el rol del psicólogo clínico en el proceso de evaluación e intervención psicoterapéutica en pacientes que presentan un trastorno por dependencia de sustancias psicotrópicas. This work, carried out in the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (CASD) in the Nou Barris district of Barcelona, aimed mainly at observing the role of the clinical psychologist in the process of evaluation and psychotherapeutic intervention in patients showing disturbed behavior as a result of dependence on psychotropic substances.
Share - Bookmark