El procés d'avaluació i intervenció psicològica a pacients amb trastorns per abús d' alcohol i/o altres substàncies psicotròpiques

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Trasovares Navarrete, María Victoria;
(2004)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Drug Addiction | Psychotherpy | Clinical Psychology | Drogoaddicció | Psicoteràpia | Psicologia clínica | Drogadicción | Psicoterápia | Psicología clínica

Aquest treball, realitzat al Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD) de Nou Barris, ha tingut com a objectiu principal observar el rol del psicòleg clínic en el procés d'avaluació i intervenció psicoterapèutica en pacients que presenten un trastorn per ... View more
Share - Bookmark