publication . Bachelor thesis . 2006

Eines E-Learning UOC : Detecció de plagi en documents OpenOffice.org

Cuartero Olivera, Josep;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jun 2006
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
En aquest treball primer s'estudia en què consisteix el plagi i de quines maneres es pot cometre i detectar. Posteriorment, s'aplica tot aquest coneixement a la implementació d'una utilitat que poden utilitzar els consultors de la UOC per detectar plagi en els documents en format OpenOffice.org presentats pels alumnes. El resultat d'aquest treball serà, per tant, aquesta memòria així com l'aplicació desenvolupada. En este trabajo primero se estudia en que consiste el plagio y de que maneras se puede cometer y detectar. Posteriormente, se aplica todo este conocimiento a la implementación de una utilidad que pueden utilizar los consultores de la UOC para detectar ...
Subjects
free text keywords: Computer security, Seguretat informàtica, Plagi, Seguridad informática, Plagio
Related Organizations
Download from
L'Oberta en Obert
Bachelor thesis . 2006
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue