La medicina Xinesa a la Xina contemporània

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Ruiz Morilla, Maria Dolors (2006)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Medicine | China | Medicina | Xina | Serveis sanitaris | Servicios sanitarios

La medicina occidental és la imperant a tot el planeta. Malgrat tot, a la Xina la medicina tradicional hi té un pes important. La convivència entre totes dues visions de la salut i la malaltia -l'occidental i l'oriental- no és senzilla. En aquest treball es fa un recorregut pel sistema de salut xinès per a fer una aproximació a la situació de la medicina xinesa a la Xina contemporània. La medicina occidental es la imperante en todo el planeta. A pesar de todo, en China la medicina tradicional tiene un peso importante. La convivencia entre las dos visiones de la salud y la enfermedad -la occidental y la oriental- no es sencilla. En este trabajo se hace un recorrido por el sistema de salud chino para hacer una aproximación a la situación de la medicina china en la China contemporánea. Western medicine is the prevailing medicine throughout the world. In spite of this, traditional medicine has great importance in China. The coexistence between the two views of health and illness, the Western and Eastern, is not simple. This study examines the Chinese health system to approach the situation of Chinese medicine in contemporary China.
Share - Bookmark