Catalunya multimèdia

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Sentís Aragonès, David (2017)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Catalunya | comerç electrònic | multimèdia | Comercio electrónico | Cataluña | multimedia | e-commerce | Catalonia | Electronic commerce -- TFG | Comerç electrònic -- TFG | Comercio electrónico -- TFG

L'objectiu es la creació una plataforma que serveixi de presentació i de repositori per a recursos multimèdia relacionats amb Catalunya i el procés independentista, que serà omplerta pels propis usuaris i utilitzada per a tothom, però específicament per dissenyadors gràfics, i professionals del sector multimèdia, amb una llicència que pugui servir per la seva reutilització. El objetivo es la creación de una plataforma que sirva de presentación y de repositorio para recursos multimedia relacionados con Cataluña y el proceso independentista, que será llenada por los propios usuarios y utilizada para todo el mundo, pero específicamente por diseñadores gráficos, y profesionales del sector multimedia, con una licencia que pueda servir por su reutilización. The purpose of the project is create a platform that allows these actions, for more than three million people, the first is that you can find and buy content on Catalonia, images and videos in Catalonia and on the independence process we are experiencing currently and the second is that everybody can publish content and extract a profit.
Share - Bookmark