Catalunya multimèdia

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Sentís Aragonès, David;
(2017)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Catalunya | comerç electrònic | multimèdia | Comercio electrónico | Cataluña | multimedia | e-commerce | Catalonia | Electronic commerce -- TFG | Comerç electrònic -- TFG | Comercio electrónico -- TFG

L'objectiu es la creació una plataforma que serveixi de presentació i de repositori per a recursos multimèdia relacionats amb Catalunya i el procés independentista, que serà omplerta pels propis usuaris i utilitzada per a tothom, però específicament per dissenyadors grà... View more
Share - Bookmark