NeighborHood

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Corominola Ocaña, Víctor;
(2015)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: aplicacions mòbils | HTML5 | aplicaciones móviles | mobile applications | Application software -- Development -- TFC | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC

NeighborHood és una aplicació basada en el núvol, adaptable a qualsevol dispositiu (mòbil, tablet, desktop). L'objectiu d'aquesta aplicació és poder permetre als usuaris introduir a les persones del seu entorn més immediat i que aquestes persones siguin visibles per a l... View more
Share - Bookmark