publication . Bachelor thesis . 2015

NeighborHood

Corominola Ocaña, Víctor;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
NeighborHood és una aplicació basada en el núvol, adaptable a qualsevol dispositiu (mòbil, tablet, desktop). L'objectiu d'aquesta aplicació és poder permetre als usuaris introduir a les persones del seu entorn més immediat i que aquestes persones siguin visibles per a la resta d'usuaris. NeighborHood es una aplicación basada en la nube, adaptable a cualquier dispositivo (móvil, tablet, desktop). El objetivo de esta aplicación es poder permitir a los usuarios introducir a las personas de su entorno más inmediato y que estas personas sean visibles para el resto de usuarios.
Subjects
free text keywords: aplicacions mòbils, HTML5, aplicaciones móviles, mobile applications, Application software -- Development -- TFC, Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC, Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
Related Organizations
Download from
L'Oberta en Obert
Bachelor thesis . 2015
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue