Anàlisi, disseny i implementació d'una botiga virtual amb tecnologia J2EE

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Antúnez Campo, Elisabet;
(2007)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Management Computing | E-commerce | J2EE | Informàtica de Gestió | Comerç electrònic | Informática de Gestión | Comercio electrónico

Aquest treball final de carrera té com a finalitat aprofundir en el coneixement de les plataformes tecnològiques que permeten el desenvolupament de solucions e-business, i conèixer el negoci del comerç electrònic, en aquest TFC es proposa desenvolupar una aplicació de c... View more
Share - Bookmark