Evaluating the Quality of Student Web Design Projects

Article English OPEN
Shotlekov, Ivan; Rahnev, Asen;
(2010)
  • Publisher: Union of Bulgarian Mathematicians
  • Subject: Education in Mathematics and Informatics

Иван Шотлеков, Асен Рахнев - В настоящата работа се представя набор от критерии за оценяване на качеството на студентски проекти за уеб дизайн. Критериите са подходящи за разработване, самооценяване, колегиално оценяване и оценка на уеб сайтове, проектирани от студенти.... View more
Share - Bookmark