U – функционален език за изучаване на информатика

Article Bulgarian OPEN
Банчев, Бойко;
(2011)
  • Publisher: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society
  • Subject: информатика | функционално програмиране

Доклад, поместен в сборника на Националната конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, май 2011 г. В статията се разглежда възможността за изучаване на информатика чрез функционално програмиране като обобщение на съставянето и пресмятането... View more
Share - Bookmark