publication . Article . 2004

Deu anys de l'Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona: l'estètica de la resistència

Benavente, Fran;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2004
  • Publisher: Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Abstract
La desena edició de l'Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, ha consolidat el festival cinematogràfic com el més important dels celebrats a la ciutat. A més, constitueix una fita ineludible en el marc català. L'article assenyala la posició singular que ocupa com a oferta cultural, ressegueix la seva història i posa de relleu les línies més destacades, entre les quals destaca l'opció per un cinema al marge dels discursos oficials i la seva vocació d'investigació en les noves corrents estètiques quedeterminen el futur de l'audiovisual. L'aposta per un cinema compromès en el nivell ideològic i arriscat en el pla formal determina una volu...
Subjects
free text keywords: Festivals de cinema -- Catalunya -- Barcelona
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2004

Deu anys de l'Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona: l'estètica de la resistència

Benavente, Fran;