publication . Other literature type . 2004

Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

Silfverberg, Kalle;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Mar 2004
  • Country: Finland
Abstract
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoit...
Subjects
free text keywords: television, sportnyheter, finland-sverige, innehållsanalys, narrativ
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue